Oppdatert: 2.Juni 2018
2.Juni 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Norsea Dusavik, Bygg 1
Sothammargeilen
4029 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380
Fax: (+47) 983 73 024

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1080827
Siden 14 mars 2013

 
Lokal protokoll
Relaterte filer
2018-05-30 Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærs...

 
Local protocoll
Relaterte filer
2018 Jan MAF Discussion on dismissals Innovator 18.01.18

 
Lokal protokoll
Relaterte filer
2018-01-18 Drøftelser vedrørende oppsigelser Innovator

 
Lokal protokoll
Vedlagt finner dere avtale om lønns- og arbeidsvikår ved arbeid tilknyttet XLE4.
Relaterte filer
2016.08.12 Avtale om lønns- og arbeidsvikår ved arbeid tilknyttet XLE4

 

 
Lokal protokoll
Avtale om praktisering av permisjonsbestemmelsene i AML samt overenskomsten mellom og IE og NR
Relaterte filer
2016-02-23 Protokoll - Avtale om praktiseringen av permisjonsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven samt overenskomsten mellom IE og NR

 
Local protocol
Relaterte filer
2015-06-22 Discussions concerning dismissals in connection with termination of contracts in Norway for Maersk Giant and Maersk Guardian, and downsizing of extra personnel on Maersk Galant

 
Lokal protokoll
Relaterte filer
2015-06-22 Drøftelser vedrørende oppsigelser i forbindelse med Mærsk Giant og Mærsk Guardian avslutter kontrakter i Norge, og nedbemanning av ekstra personell på Mærsk Gallant

 
Local protocol
Agreement on company seniority et al. at temporary lay-offs / mass dismissals / down-sizing of personnel
Relaterte filer
2015-06-09 Agreement of company seniority at layoffs mass dismissals downsizing of crew

 
Lokal protokoll
Da er det laget ny utgave omkring bedriftsansiennitet i MDN.
Relaterte filer
2015-06-09 Avtale om bedriftsansiennitet o.a. ved permitteringer, masseoppsigelser, nedbemanning

 
Lokal protokoll
Her er lokal protokoll for MDN offshore for betinget varsel om permittering som følge av konflikt mellom NR og IE, SAFE og DSO.
Relaterte filer
2015-05-28 Betinget varsel om permittering som følge av konflikt

 
Lokal protokoll
Avtale for Integrator ("verksted")i Stavanger.
Relaterte filer
2015-04-07 Maersk Integrator Yardstay 2 sider

 
Local protocol
Agreement for Integrator Yardstay in Stavanger.
Relaterte filer
2015-04-07 Maersk Integrator Yardstay

 
Local protocol
Then the agreement dealing with Maersk Giant in Hotel mode on Yme signed.
Relaterte filer
2014-08-20 Giant hotelmodus

 
Lokal protokoll
Da er avtale som omhandler Maersk Giant i hotell modus på Yme signert.
Relaterte filer
2014-08-20 Giant hotel oppdrag

 
Local protocol
Then we signed yardstay agreement for "Intrepid" in Ølen.
Relaterte filer
2014-05-07 Protocol Maersk Intrepid Ølen

 
Lokal protokoll
Da har vi signert verftsavtale for "Intrepid" i Ølen.
Relaterte filer
2014-05-07 Maersk Intrepid Yardstay

 
Local protocol
Agreement on " Mærsk Gallant " in the yard at Lindø shipyard in Denmark signed
Relaterte filer
2014 Gallant yardstay skattememo.eng
2014-04-01 Gallant protocol yardstay

 
Lokal protokoll
Avtale om "MÆRSK GALLANT" på verft på Lindø verft i Danmark signert.
Relaterte filer
2014-04-01 Mærsk Gallant yardstay

 
Lokale protokoller
Her er avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE-riggene i Singapore. Dette omfatter ca 12 personer på hver av enhetene inkludert ledende personell. Denne avtale er signert 26.mars 2014.
Relaterte filer
2014-03-26 Avtale om lønns og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE 1,2 & 3 i Si

 
Lokale protokoller
Den 26.mars 2014 ble det underskrevet ny avtale om sikkerhetsbemanning som omfatter alle 6  enhetene som er tilknyttet Maersk Drilling Norge as. I tillegg er alle 4 "XLE-riggene" inkludert.
Relaterte filer
2014-03-26 Avtale vedrørende sikkerhetsbemanning og nedbemannin

 
Local protocol
Then MAF have signed an agreement for transit from Singapore to Norway for XLE-rigs.
Relaterte filer
2014 Feb Agreement for transit XLEs-2

 
Lokal protokoll
Da har vi signert avtale om forseiling fra Singapore til Norge.
Relaterte filer
2014-02-17 Forseilingsavtale fra Singapore til Norge for XLE 1,

 
Lokal protokoll
Avtale om omplassering av overtallig personell på Mærsk Inspirer i forbindelse med borestans.
Relaterte filer
2014-01-22 Protokoll om omplassering på Inspirer

 
Lokal protokoll
Her er avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE1 i Singapore. Dette omfatter ca 12 personer inkludert ledende personell.
Relaterte filer
2013-12-11 Avtale om lønns og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE 1

 
Local protocol
Here is agreement on wages and working conditions related to the training period for the XLE1/2/3.
Relaterte filer
2013-06-06 Protocol XLE 1-3 Wage and working conditons
2013-12-11 Vedlegg til Avtale om lønns og arbeidsvilkår ved til

 
Lokal protokoll
Her er avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved tilknytting til XLE1/2/3 i treningsperioden.
Relaterte filer
2013-06-06 XLE 1-3 lønn og arbeidsvilkår i treningsperioden
2013-12-11 Vedlegg til Avtale om lønns og arbeidsvilkår ved til

 
Local protocol
Here is a revised edition of the work regulations for offshore employees.
Relaterte filer
2013-06-04 Working Regulations

 
Lokal protokoll
Her er en revidert utgave av arbeidsreglementet for offshoreansatte.
Relaterte filer
2013-06-04 Arbeidsreglement

 
Lokal protokoll
Innovator skal til Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 35 dager. Avtalen inkluderer "full pakke" med skattegaranti ! 
Relaterte filer
2012-04-19 Innovator i Danmark

 
Lokal protokoll
Giant skal snart til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen inkluderer "full pakke" med skattegaranti !
Relaterte filer
2012-04-19 Giant i Hirtshals

 
Lokal protokoll
Den 1.juni 2011 ble det underskrevet ny avtale om sikkerhetsbemanning som omfatter alle 6 enhetene som er tilknyttet Maersk Drilling Norge as. UTGÅTT, erstattet den 2014-03-26
Relaterte filer
2011-06-01 Avtale vedrørende sikkerhetsbemanning

 
Lokal protokoll
Guardian er nå på vei til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen er "full pakke" med skattegarenti ! 
Relaterte filer
2011-04-26 Maersk Guardian I Hirtshals

 
”Maersk Reacher”
MAF has now signed an agreement on wages and working conditions outside the Norwegian continental shelf in connection with the administration of “Maersk Reacher” to the Norwegian shelf.
Relaterte filer
2011-01-18 Agreement on pay and working conditions outside of the Norwegian Continental Shelf relating to the transfer Maersk Reacher on to the Norwegian Continental Shelf

 
”Mærsk Reacher”
MAF har nå signert avtale om lønns- og arbeidsvilkår utenfor norsk kontinentalsokkel i forbindelse med inntak av Mærsk Reacher til norsk sokkel.
Relaterte filer
2011-01-18 Avtale om Mærsk Reacher opphold utenfor norsk sokkel
Memo - skatt

 
Den 25.juni signerte vi avtalen om hvordan vi skal håndtere borestans ombord på Inspirer.
Relaterte filer
2009-06-25 Avtale om borestans på Inspirer

 
25th of june MAF sign a minute book ad relocation of supernumerary personnel on Inspirer related to stop in drilling.
Relaterte filer
2009-06.25 Agreement Inspirer to stop in drilling

 
Den 18.juni 2009 ble det signert avtale om bedriftsansiennitet mellom MAF og Maersk Drilling Norge as.
Relaterte filer
2009-06-18 Avtale om bedriftsansiennitet

 
The 18.juni was signed agreement on company seniority.

 
Dette er en revidert utgave av kompetansegruppeavtalen datert 3.juni 2008.
Relaterte filer
Kompetansegruppeavtale

 
The 3.juni 2008 it was signed local agreement relating to resource pool
Relaterte filer
2008-06-03 Agreement relating to resource pool

 
Onsdag 3.juni signerte vi lokal avtale omkring oljebasert boreslam.
Relaterte filer
Protokoll Boreslam

 
Avtale som om de ansatte arbeider på norsk sokkel med skatteutgiftsgaranti!
Relaterte filer
Protokoll Gallant i Esbjerg 2009
Protokollvedlegg Gallant i Esbjerg 2009

 
Den 19.april 2007 ble ny avtale om drift av Slurry Unit signert.
Relaterte filer
Protokoll slurry-unit

 
Torsdag 31.mai 2007 ble det inngått avtale om hvordan sikkerhetsbemanning skal praktiseres ombord på Alvheim.
Relaterte filer
Sikkerhetsbemanning Alvheim

 
Det ble tirsdag 26.september signert lokal protokoll omkring Mærsk Giant`s opphold i Esbjerg, Danmark.
Relaterte filer
Protokoll Giant i Esbjerg

 
Fredag 8.september ble det underskrevet lokal protokoll om bruk av trainees fra A.P. Møller-Mærsk selskaper i Norge.
Relaterte filer
Protokoll Opplæring personell fra AP-Møller-Maersk

 
Fredag 8.september ble det undertegnet avtale for arbeid under verftsopphold i Haugesund for "Mærsk Inspirer".
Relaterte filer
Protokoll Mærsk Inspirer i Haugesund
Tariffavtale FPSP Alvheim i Haugesund

 
Det ble den 9. mars signert ny opplæringsavtale mellom Maersk Contractors Norge AS og Maersk Ansattes Forening.
Relaterte filer
Opplæringsavtale MCN

 
Det er inngått avtale om arbeid i Haugesund for FPSO Alvheim.
Relaterte filer
Protokoll FPSO Alvheim i Haugesund
Tariffavtale FPSP Alvheim i Haugesund

 
Her har du avtalen som regulerer hvordan sikkerhetbemmingen ombord på riggene skal praktiseres.
Relaterte filer
Protokoll 2004-09-15 Sikkerhetsbemanning

 
Her har du protokoll om hvordan verneombudsarbeidet i MCN/NOC blir regulert.
Relaterte filer
Protokoll 2004-09-10 KHVO-avtale

 
Her har du tillitsmannsavtalen som regulerer hvordan tillitmannsapperatet skal fungere on/offshore.
Relaterte filer
Tillitsmannsavtale 09.03.06

 
Her er tillsluttningsavtalen som er gjellende for alle MCN-ansatte som en rekke selskaper som er tilsluttet denne. 
Relaterte filer
Protokoll 2004-08-13 Tilslutningsavtale

 
Forrige
Neste
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)