Maersk Reacher

Valg av plasstillitsvalgte avholdes i løpet av høsten 2018.
tom-kenneth thorsen

Tom-Kenneth Thorsen

Tillitsvalgt crew 1

984 37 819

Elektriker

anders eskelund

Anders Eskelund

Tillitsvalgt crew 5

+45 647 14 078

Engine Mechanic

lars anders blix

Lars Anders Blix

Tillitsvalgt crew 2

+47 476 30 596

Engine Mechanic

eirik gjemble

Eirik Gjemble

Styrerepresentant, Pensjon Norge

+47 934 89 698

Kranfører, crew 5

}, []);