Protokoller 2021

2021-02-25 Drøftelsesprotokoll Onshore oppsigelser

11.mars.2021

Protokoller 2020

2020-12-08 Arbeid i karantene

11.mars.2021

Dette er en frivillig individuell avtale som gir deg anledning å jobbe når du er i karantene, vist du vil.

Ueninghetsprotokoll- Karantene og Kompensasjon

12.august.2020

Drøftelsesprotokoll - Nedbemanning Aux crew INV

23.juni.2020

Drøftelsesprotokoll - Nedbemanning Aux crew INV

Avtale Interceptor rigmove to DK

23.juni.2020

Avtale Interceptor rigmove to DK

Maersk Intrepid Relief Pool

28.mai.2020

Maersk Intrepid Relief Pool

2020-05-04 Avtale Reacher rigmove to DK

06.mai.2020

Avtale om flytting av Reacher fra Norge til Danmark

2020-04-23 Drøftelsesprotokoll - Endringer i bemanning i MDN

24.april.2020

Valgprotokoll MAF styre 2020

17.januar.2020

2020-01-09 Avtale vedrørende utleie av personell til AkerBP

16.januar.2020

Protokoller 2019

Drøftelser vedrørende endringer i bemanning i Maersk Drilling Norge AS i forbindelse med Maersk Interceptor avslutter kontrakt

08.november.2019

Drøftelser vedrørende endringer i bemanning i Maersk Drilling Norge AS i forbindelse med Maersk Interceptor avslutter kontrakt

Protokoller 2018

Avtale vedrørende arbeid utenfor norsk sokkel

08.november.2019

Avtale vedrørende arbeid utenfor norsk sokkel

Avtale om oppbemanning av Maersk Reacher i Norge

22.august.2018

Avtale om bemanning i forbindelse med oppstart av Maersk Reacher som hotellrigg i Norge.

Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator kompetansegruppe

30.mai.2018

Avtale om lønns- og arbeidsbilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator kompetansegruppe.

Ekstra bemanning til vernetjenesten

24.april.2018

Oppsigelser, Mærsk Innovator avslutter kontrakt i Norge

18.januar.2018

Drøftelser vedrørende oppsigelser i forbindelse med Mærsk Innovator avslutter kontrakt i Norge

Protokoller 2017

Tillegg til tilslutningsavtale

18.oktober.2017

Tillegg til tilslutningsavtalen datert 13.08.04.

Tillegg til avtale EX vedlikehold

24.mai.2017

Tillegg til avtale vedrørende EX vedlikehold på rigger operert av MDN (datert 14. november 2016)

Midlertidig arbeid på land

24.mai.2017

Avtale om midlertidig arbeid på land for offshoreansatte

KHVO og vernepmbudsavtale

23.januar.2017

KHVO og verneombudsavtale

Maersk Invincible yardstay

23.januar.2017

Maersk Invincible yardstay

Protokoller 2016

Avtale EX vedlikehold

14.november.2016

Avtale vedrørende EX vedlikehold på rigger operert av Maersk Drilling Norge

Presisering av ansiennitetsprotokollen

16.mars.2016

Presisering av ansiennitetsprotokollen datert 09.06.15.

Praktiseringen av permisjons- bestemmelsene

23.februar.2016

Avtale om praktiseringen av permisjonsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven samt overenskomsten mellom IE og NR.

Protokoller 2015

Bedriftsansiennitet

09.juni.2015

Avtale om bedriftsansiennitet o.a. ved permitteringer / masseoppsigelser / nedbemanning

Protokoller 2014

Lønnsinnplassering av motormann stilling

10.september.2014

Avtale om lønnsinnplassering av motormann stilling.

Sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter

26.mars.2014

Avtale vedr. sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter

Protokoller 2013

Arbeidsreglement offshoreansatte

04.juni.2013

Arbeidsreglement offshoreansatte MDN AS.

Protokoller 2012

Stillingsbeskrivelser MAF

05.juni.2012

Stillingsbeskrivelser MAF

Avtale vedr. arbeid utenfor norsk sokkel

10.januar.2012

Avtale vedr. arbeid utenfor norsk sokkel.

Protokoller 2009

Oljebasert boreslam

03.juni.2009

Oljebasert boreslam.

Protokoller 2008

Kompetansegruppe avtale

03.juni.2008

Kompetansegruppe avtale.

Protokoller 2007

Særavtale for landansatte i MCN

31.mai.2007

Særavtale for landansatte i MCN.

Drift av slurry unit

19.april.2007

Drift av slurry unit.

}, []);