Tariff

Her vil du finne alle gjellende tariffavtaler samt lønnstabeller for alle ansatte i Maersk Drilling Norge offshore. Hovedavtalen vil du også finne her. 

Lønnstabell 2019 - 2020

17.juli.2019

Her er lønnstabell som gjelder fra 1.juni 2019 til 31.mai 2020.

Flyteriggavtalen 2018 - 2020

21.august.2018

OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE og INDUSTRI ENERGI for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Gjeldende fra 2018 - 2020.

Tariffavtaler land

14.september.2017

Her finner du tariffavtalen mellom IE-NR samt særavtalen for Maersk onshore.

}, []);