Tariff

Her vil du finne alle gjellende tariffavtaler samt lønnstabeller for alle ansatte i Maersk Drilling Norge offshore. Hovedavtalen vil du også finne her. I tillegg vil du finne "Topp spørsmål med svar".

Tariffavtaler land

14.september.2017

Her finner du tariffavtalen mellom IE-NR samt særavtalen for Maersk onshore.

Lønnstabeller

31.mai.2017

Her er lønnstabell som gjelder fra 1.juni 2017 til 31.mai 2018.

OVERENSKOMST 2014-2016

10.september.2014

OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE og INDUSTRI ENERGI for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

MAERSK ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf:  (+47) 4000 4380

mmaf@online.no
Hold deg oppdatert
Følg oss på sosiale medier og hold deg oppdatert på de siste nyhetene våre