23.mars.2022

Årsmøtet 2022MAF avholdt sitt årsmøte i Stavanger den 18-19. mars 2022
Årsmøtet 2022

Et meget godt årsmøte med totalt 25 tillitsvalgte møttes på Clarion Stavanger.

Vi hadde også 4 gjester.

Her ble årsberetninger, regnskap, innkomne saker osv behandlet.

Veldig gode diskusjoner og vedtak.

Her er et kort utdrag:

-Jakob Korsgaard informerte om rikets tilstand.

-Robert de Vries fra IE ga en oppdatering på sakene MAF har inne i forbundet.

-Språk var et tema, MAF vil hele tiden forholder seg til regelverket.

-Info på MAFsiden, her ble vi enige om å sende ut en mail til alle medlemmene når det hadde vært en oppdatering på hjemmesiden(jobber teknisk med det akkurat nå). 

-Karantenesakene, en god diskusjon i møtet, vi vil legge ut en full oppdatering på status i egen info. Det er mye i denne. Det skal vel også være et møte mellom partene i disse dager.

-Handlingsplan for 2022, alle var vel enige om at fusjon med Noble var hovedtema.

-Krav til lønnsoppgjør, bortsett fra at vi krever et generelt høyt prosenttillegg så er det å få flyttet hydrauliker opp i gruppe A veldig viktig for MAF og en ordlyd som tar høyde for at man uten å måtte gå til sak, klargjør en arbeidsgivers rett til å måtte betale om de vil bruka av vår fritid, om dette er offshore eller onshore. Kranfører og AD er også stillinger vi krever skal opp i matrisen. 

En veldig god seanse med gruppearbeid der det var veldig mange forslag som kom inn og vi har oversendt våre krav til Industri Energi.

Vi kan ikke offentliggjøre våre krav til lønnsoppgjøret her, det skal gjennom forhandlingsutvalget IE før det blir overlevert rederne 18.mai.
}, []);