08.januar.2021

​MAF STYREVALG 2021Siste sjanse til å avgi stemme
​MAF STYREVALG 2021
MAF styrevalg 2021 avsluttes 16. januar. Det vil fram til da være mulig å avgi stemme via link som allerede er tilsendt på e-post.

Det har med jevne mellomrom gått ut e-poster med påminnelse om valget, til de som ikke har avgitt stemme. Den siste påminnelsen kommer 14. januar 2021.

Ikke mottatt e-poster om valget?

Systemet som samler stemmene, viser at noen i forkant av valget har blokkert "Surveymonkey" i sitt e-post program. De dette gjelder vil ikke få e-poster om valget i år, og heller ikke ved kommende valg. Det er i tillegg noen medlemmer som vi fikk valg e-posten i retur fra, noe som kan bety at e-post adressen som vi sendte til ikke er i bruk, eller annet. Det er hver enkelt sitt ansvar å sørge for at arbeidsgiver og MAF har oppdatert kontaktinformasjon, inkl. e-post adresse.

De som ikke har fått link, og som ønsker å avgi stemme, bes ta kontakt med valgkomitéen på post@mafsiden.no senest 14. januar.

Bruk stemmeretten. Lykke til!

Mvh,
Valgkomitéen
}, []);