24.august.2022

2 nye protokollerInvincible til Norge, Intrepid til Danmark
2 nye protokoller
Det er idag signert 2 protokoller

Når det gjelder protokollen for Invincible så er det avtale om hvorledes riggen skal bemannes før den flyttes til Norsk sektor med hensyn til bemanning osv. Avtalen har likhetstrekk med protokoller vi har laget tidligere under tilsvarende forhold. Kort fortalt så bemannes riggen opp allerede idag og vilkår er som å jobbe på Norsk sokkel.


Når det gjelder protokollen for Intrepid så har den også likhetstrekk med det vi har gjort tidligere. Riggen er i verste fall uten kontrakt fra begynnelsen av september. Den flyttes da til Grenå i Danmark uten noen form for kontrakt og legges i «stakingmodus». Norske vilkår for dem som er ansatt i MDN frem til riggen er avmønstret av ansatte i MDN. MAF har ment at vi burde lagt riggen i opplag i Norge. 

Det kan være at noe personell blir spurt om å jobbe ombord i begynnelsen av opplagperioden i Danmark, forespørselen vil da bli da gjort i henhold til avtale om å jobbe enkeltturer utenfor norsk sektor men med norske vilkår. Dette vil bli frivillig for hver enkelt.


Ellers er det bare å si at alle disse omrokeringer er tatt høyde for når vi hadde nedbemanninger i vår. Det vil ikke bli foretatt nye eventuelle oppsigelsesrunder på nåværende tidspunkt, som sagt ble disse effektuert før sommeren. 


Her finner dere protokollene
}, []);