06.januar.2023

2 viktige avtaler signertAvtale vedrørende fortrinnsrett og videreføring av avtaler
2 viktige avtaler signert

Videreføring av avtaler
NAF signerte «Videreføring av avtaler mellom MDN og MAF NOBLE DRILLING NORGE AS (NDN) NOBLE ANSATTES FORENING (NAF)» den 22.desember 2022. 

Avtalen er viktig fordi man sikrer at alle avtaler og protokoller  vi hadde lokalt mellom Maersk Drilling Norge as og Maersk Ansattes Forening videreføres mellom NDN og NAF.

For å si det litt enkelt; alt vi hadde av avtaler og protokoller blir som før.

 

Avtale vedrørende fortrinnsrett
Vi signerte idag «Avtale vedrørende fortrinnsrett i Noble Drilling Norge AS».

Denne signeringen er viktig for alle dem som ble oppsagt våren 2022. 

I følge tariffbestemmelsene har man kun gjeninntakelsesrett fra det tidspunktet man hadde siste dag på lønn etter mottatt oppsigelse. 

Nå er altså NAF og NDN blitt enige om at alle som har rett på gjenninntakelse og som ble oppsagt våren 2022 har fortrinnsrett frem til 14.desember 2024.

 

Begge avtalene finner du her: https://www.mafsiden.no/protokoller

}, []);