03.august.2020

AkerBP og karanteneMAF har fått en del henvendelser på hvor vi er i denne saken.
AkerBP og karantene
Maersk Integrator og Maersk Invincible skal veldig snart over til AkerBP. 

For å bare oppdatere litt, bedriften er i daglig dialog for å få en avklaring med AkerBP om hvordan dette skal håndteres. 
Bedriften og vi er klar over at dette ikke er optimalt for de ansatte, heller ikke for bedriften. Det er mange faktorer som skal på plass, med testing, reiser osv. 

MAF og bedriften kunne hatt møter om dette, men jeg tror det er flere spørsmål enn svar nå, og vi håper at i løpet av uken så er mere avklart. 

MAF er ellers jevnt i dialog med IE.

Vi er på "bolden".
}, []);