09.juni.2021

BETINGET VARSEL OM PERMITTERINGAlle i MDN offshore har i dag mottatt betinget varsel om permittering.
BETINGET VARSEL OM PERMITTERING

Dette er fordi, slik bedriften beskriver det;
«Maersk Drilling Norge har i forbindelse med tarifforhandlingene 2021 mottatt skriftlig melding om plassoppsigelse fra Industri Energi og DSO for alle deres medlemmer ansatt eller tilknyttet til rigger operert av Maersk Drilling Norge AS. Arbeidsstans vil i henhold til plassoppsigelsene kunne bli satt i verk etter den 16. juni 2021 kl 24:00 dersom mekling ikke fører frem».


MAF vil bare informere om at dette er rutine i forbindelse med en arbeidskamp. Vi skal i mekling på onsdag den 16.juni. Kommer vi ikke til enighet så kan det bli streik. 

IE har varslet plassoppsigelse, det er ikke det samme som plassfratredelse
Plassfratredelse skal meldes minst 4 dager før en eventuell arbeidsstans kan gjennomføres. Vi tror nok at IE vil melde plassfratredelse på rigg/rigger hos oss, men det blir sikker ikke kunngjort før meldefristen. Meldes det plassfratredesele så betyr det at det er den/disse rigg/rigger som starter en eventuell streik når fristen for mekling utløper.

Så får vi håpe at vi kommer til enighet så vi slipper denne eventuelle konflikten. 
}, []);