16.mars.2020

COVID-19Info om Koronavirus
COVID-19

Dette er en meget spesiell situasjon vi alle er.

Å gi dere informasjon er svært vanskelig, situasjonsbildet endrer seg hele tiden. Informasjonen bør komme fra bedriften. 

Det vi kan si er at vi er i kontakt med bedriften på daglig basis. MAF er også i kontakt med andre klubber og IE sentralt. Det foregår altså møter hele tiden, på telefon og video.

En ting er klart. Når det gjelder overenskomsten så kan vi ikke lokalt forhandle oss bort fra den. Alle lokale avtaler skal godkjennes av IE. 
Rykter om at 1/3 dels regelen eller oppholdsperiodens lengde vurderes endret må gjøres av norske myndigheter. I skrivende stund er ikke dette endret. På lokalt plan har ikke vi i MAF diskutert dette med bedriften.

MAF forholder seg altså til overenskomsten med dertil gjeldende kompensasjoner. Samtidig forholder vil oss selvfølgelig til dagens regelverk om 1/3 regelen og oppholdsperiodens lengde. Kommer der endringer fra myndigheter eller fra Forbundet side så forholder vi oss selvfølgelig til det og.

Ta vare på dere selv og takk til alle som bidrar litt ekstra på en eller annen måte i disse tider.

Mandag 16.mars kl 13.20 
}, []);