02.februar.2019

Det nye MAF-styretFrode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell er nestledere og Bår Inge Pedersen fortsetter som forenings sekretær.
Det nye MAF-styret
Det er ingen store endringer i hvorledes styret i MAF ser ut etter avslutningen av MAF´s årsmøte med påfølgende styremøte i foreningen.
Her er oversikten over styresammensetningen:

Frode Larsen                   Leder, NR-Forum, lønnsforhandlinger offshore , Interim AMU
Jørn B Hansen                 Nestleder,hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore , S AMU
Frode Sell                         Nestleder offshore 
Bår Inge Pedersen          Forenings sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger land/offshore
Kristoffer Norheim         Økonomi ansvarlig.
Frank Fosse                     Studie tillitsvalgt 
Tore Landa                       Vara studie tillitsvalgt.
Odd Richard Kollstad      Forsikrings tillitsvalgt
Eirik Gjemble                    Vara S-AMU 
Tommy Ebbesvik              Aktivt styremedlem/Ungdomms tillitsvalgt
Hanne Holmboe               Sosial tilitsvalgt,  AKAN/S-AMU
Jarle Halvorsen               Aktivt Styremedlem
Finn Boserup                    AKAN, Pensjons informant  
Kim Harboe                       Aktivt styremedlem
}, []);