20.mars.2022

Det nye MAF-styret 2022Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen, Frode Sell og Odd Richard Kollstad er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningssekretær.
Det nye MAF-styret 2022
Det er endel endringer i hvorledes styret i MAF ser ut. Årsmøtet ble avholdt i Stavanger 18. og 19.mars. 

Det nye styret har fordelt arbeidsoppgavene på følgende måte:


- Frode Larsen: Leder, hel stilling på land, NR-Forum, lønnsforhandlinger offshore, Interim AMU, vara S-AMU.

- Jørn B. Hansen: Nestleder, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, S AMU.

- Bår Inge Pedersen: Forenings sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger land/offshore.

- Frode Sell: Nestleder offshore

- Odd Richard Kollstad: Forsikrings tillitsvalgt, nestleder offshore

- Odd Jacobsen: Aktivt styremedlem.

- Eirik Gjemble: Pensjon Norge, Sosialt tillitsvalgt

- Graeme Mitchell: Aktivt styremedlem, Pensjon UK

- Ståle Lønne Engen:  Studie tillitsvalgt

- Jan Haakon Vikra: Aktivt styremedlem.

- Henrik Eiersted: Aktivt styremedlem, Pensjon DK

- Lars Reber (Vara):  Aktivt styremedlem, Pensjon DK

- Tom Eirik Hansen (Vara): Økonomiansvarlig, opplæring forsikring

- Kristoffer Norheim: Ungdomstillitsvalgt

- Ulrik Vassgård (vara): Ungdomstillitsvalgt
 
}, []);