11.februar.2023

Det nye NAF-styret 2023Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen, Frode Sell og Odd Richard Kollstad er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningssekretær.
Det nye NAF-styret 2023

Små endringer i styret i NAF. Årsmøte ble avholdt i Stavanger 10.-11.februar 2023.

Det nye styret har fordelt arbeidsoppgavene på følgende måte:

- Frode Larsen: Leder, hel stilling på land, NR-Forum,

lønnsforhandlinger offshore, Interim AMU, vara S-AMU

- Jørn B. Hansen: Nestleder, hel stilling på land, lønnsforhandlinger

offshore, S AMU

- Frode Sell: Nestleder offshore

- Bår Inge Pedersen: Forenings sekretær, NR-Forum, hel stilling på

land, lønnsforhandlinger land/offshore

- Odd Richard Kollstad: Forsikrings tillitsvalgt, nestleder offshore. Ansvarlig individuell avlønning. 

- Odd Jacobsen: Aktivt styremedlem.

- Ulrik Vassgård: Ungdomstillitsvalgt, lærlingsansvarlig, 

- Ståle Lønne Engen: Studie tillitsvalgt

- Henrik Eiersted: Aktivt styremedlem, Pensjon DK

- Tom Eirik Hansen: Økonomiansvarlig, opplæring forsikring

- Lars Reber, 1 vara: Aktivt styremedlem, Pensjon DK

- Eirik Gjemble, 2 vara: Pensjon Norge, Sosialt tillitsvalgt

}, []);