22.januar.2018

Drøftelser vedrørende Innovator til UK - ca 100 vurderes oppsagtSom dere er kjent med vil Innovator forlate Norsk sektor til sommeren.
Drøftelser vedrørende Innovator til UK - ca 100 vurderes oppsagt
Vi ble enige om en lokal protokoll som er tilnærmet lik de vi har forhandlet tidligere de siste årene. Når bedriften ønsker å innkalle dem som vurderes oppsagt vet vi ikke helt enda, den beslutningen ligger hos MDN. MAF vil selvsagt være til stede på disse møtene, disse såkalte 15.1 møtene.
 
}, []);