28.august.2020

Generell info august-20En info som omhandler karantene, hydrauliker og tariffkonferanse.
Generell info august-20
Karantæne
Desværre fortsætter denne krise, som naturligvis forårsager mange frustrationer for vores medlemmer.  
Som beskrevet her på Mafsiden d. 11 august blev vi ikke enige med bedriften om en kompensationsmodel, og måtte afslutte mødet med en uenighedsprotokol. 

Vi ser nu resultatet af i denne uretfærdige forskelsbehandling. Nogen som jobber på rigge for AkerBp og som i tillæg kommer fra en grøn/gul zone bliver kompenseret, mens andre fortsat ikke kompenseres.  MAF mener at alt karantæne skal ses som en del af turen.

IndustriEnergi oplyser at der er rejst tvist med både med NR og Norog om kompensation for karantæne generelt, og i tillæg også for AkerBp's krav om karantæne som ikke er myndighedspålagt.   De generelle tvister ligger i LO for videre behandling, og den lokale tvist angående AkerBp skal behandles i Norog d. 9 Sept.  

I tillæg til sagerne om generel kompensation, har vi også indsendt alle de problemstillinger vi har haft, og som vi fortsat forventer at få, med sygemeldinger og rettigheder til permisjoner, i henhold til tarifaftalens punkt 14,1 a,b og c.  Vores aftaler er baseret på 14 dages ture, og ikke med karantæne inden udrejse.  Vi hører gerne fra medlemmer som ikke får de permisjoner som vi mener at de har krav på.

 
Hydrauliker stillingen i højere lønnsgruppe
MAF var i sidste uge indkaldt til møde i stillingsudvalget.  Vi var klar med alle vores argumenter, men desværre blev mødet aflyst dagen før, da ikke alle parter kunne stille som planlagt.
Vi afventer en ny indkaldelse, men sagen er også indmeldt til hovedopgøret, som på grund af coronakrisen er udsat til uge 39. 


Tariffkonferanse
Den 25.august blev der afholdt tariffkonferanse blandt alle klubberne i NR, som en forberedelse til dette års hovedforhandlinger i uge 39.  MAF har selvfølgelig indsendt alle krav som blev rejst på årsmødet tilbage i februar.
}, []);