03.mars.2021

Generell info mars 2021Litt info omkring karantenesituasjonen, karantenekompensasjon, oppsigelser på kontoret og MAF årsmøte.
Generell info mars 2021
Karantenesituasjonen
Vi mottar enda endel spørsmål fra frustrerte medlemmer som sitter i karantene. Vi har forståelse for den store frustrasjon som råder. 
Langt de fleste spørsmålene har MAF dessverre ikke mulighet for å påvirke nevneverdig, rett og slett fordi det er myndighetspålagte krav. Alle andre spørsmål som vi kan påvirke gjøres opp mot bedriften og vårt forbund Industri Energi.

MAF deltar ellers på ukentlige teams møter som MDN inviterer til. Mandager er det for de som jobber på Intrepid og fredag er det for alle. 


Status på saken om karantenekompensasjon
Alle krav om kompensasjon i forbindelse med Covid-19 er oversendt IE/LO. Og det samme kravet gjelder for alle nasjonaliteter; «all karantene skal vært å anses som en del av den ansattes oppholdsperiode, med dertil kompensasjon i henhold til tariffavtalen».

LO har nå mottatt en ekspert uttalelsen fra en professor i arbeidsrett og denne blir nå nøye gjennomgått av advokatene i LO. Det blir nå gjort en konkret vurdering der alle sakene blir gått igjennom. Dette har med ansettelsesvilkår i de enkelte bedriftene, noe som kan variere. Det er flere tariffavtaler og områder som er berørt, det er vel det som kanskje gjør at det tar så lang tid. Alt dette skal sees på opp mot bedriftens styringsrett og hva vi som arbeidstakere har rett på som kompensasjon selv om det ikke er knyttet til utført arbeid som sådan. I noen tilfeller kan karantene også gi rett på kompensasjon etter overenskomstens bestemmelser knyttet til utført arbeid. 
Dette viser hvor kompleks denne saken er men dette er da MAF og IE sin påstand,
IE håper at det blir et møte om dette med LO i løpet av veldig kort tid og vi har blitt lovet å få en tilbakemelding med en gang det skjer noe.

Oppsigelser på kontoret
Som dere sikker har sett i media de siste ukene vil Maersk Drilling Norge si opp ansatte på kontoret. Dette er stillinger innenfor Rig Team, Supply Chain-, Finans-, HR- og Service team. 

MAF hadde formelle drøftelser torsdag sist uke. Vi var innkalt i henhold til Arbeidsmiljøloven § 15-2 og Hovedavtalen punkt 5.5. og 5.9 i forbindelse med nedbemanning på kontoret i Maersk Drilling Norge AS.
Som vi har uttalt oss, MAF er ikke enige at mange at de overnevnte stillingene flyttes til Gdansk, Polen. Protokollen for disse drøftelsene er under utarbeidelse og vil bli signert tidlig neste uke. Så får vi se hvordan dette går. 

Her finner dere linker til noen artikler:

https://e24.no/olje-og-energi/i/LnjqQ1/ansatte-raser-over-at-maersk-vil-flytte-jobber-fra-norge-til-polen?referer=https://www.aftenbladet.no

https://www.industrienergi.no/nyhet/skal-kjempe-med-nebb-og-klor-for-norske-arbeidsplasser-i-maersk/


Årsmøte MAF
Det er ikke avholdt noe årsmøte i klubben enda. Styret vil ha denne saken til behandling i løpet av måneden. Styret har vedtatt at årsmøtet utsettes inntil videre. Vi ønsker at så mange som mulig kan delta ved fysisk tilstedeværelse. Det er vedtatt at årsmøtene i klubbene i Industri Energi kan utsettes, så det formelle er tilstede. 
}, []);