09.oktober.2020

Hvor står saken om Korona-tvisten som er mellom LO og NHO?Det er nå vært avholdt møte mellom IE og LO advokatene...
Hvor står saken om Korona-tvisten som er mellom LO og NHO?
Det er nå vært avholdt møte mellom IE og  LO advokatene IE har forklart situasjonen og hva som er  uenighetene som IE da har med Norges Rederiforbund(NR) og Norsk olje og Gas(NOG). 

Her har alle sider blitt belyst som gjelder karantene, oppholdsperioder, arbeidsplaner, reiseregulativ og andre relevante bestemmelser som man mener er berørt. 

Vi har stor tro på at det vil bli fremmet krav om forhandlinger med NR og NHO for organisasjonsmessige avklaring på uenighetene. 

MAF vil holde dere oppdatert. 
}, []);