23.september.2022

Industri Energi vurderer å gå til retten for å få kompensert karantenetid under koronaIndustri Energi vurderer rettslige krav om at våre medlemmer i Maersk Drilling skal kompenseres for tiden de var pålagt av arbeidsgiver å sitte i karantene i forbindelse med jobbturer offshore under koronapandemien.
Industri Energi vurderer å gå til retten for å få kompensert karantenetid under korona

Riggselskapet Maersk Drilling Norge krevde under koronapandemien at offshoreansatte som var bosatt i utlandet måtte avvikle karanteneplikten på 14 dager på hotell før utreise. Selskapet har hele tiden motsatt seg å kompensere for ulempen dette påførte arbeidstakerne. 

 

- Våre medlemmer var borte fra hjemmet og fullstendig isolert i 14 dager før de skulle på arbeid, uten noen form for kompensasjon. Det er helt uholdbart, sier Frode Larsen, klubbleder i Maersk Ansattes Forening (MAF).

 

Industri Energi og MAF mener arbeidsgivers krav om å oppholde seg i karantene utenfor hjemmet for å kunne møte på arbeid, forut for arbeidsperioden, ikke kan pålegges uten at dette kompenseres for. 

 

-Tiltaket var svært inngripende og belastende for den enkelte. Industri Energi mener at de berørte har krav på kompensasjon for dette og vurderer nå med rettslige skritt for å forfølge lønnskravene, sier Erling Holmefjord, Leder for Arbeidslivsavdelingen i IndustriEnergi

 

Han viser til at arbeidsgiver er nærmest til å bære kostnadene ved tiltakene som ble iverksatt. 

 

Både MAF og Industri Energi erkjenner at situasjonen under koronapandemien var ekstraordinær og det er lite sammenlignbare situasjoner. - Samtidig er det vår klare oppfatning at det er arbeidsgiver som må bære kostnadene ved sine pålegg, ikke den enkelte arbeidstaker, sier Erling Holmefjord 

 

Kan få ringvirkning for flere

Leder av samarbeidskomiteen for ansatte innen flyterigg og boring (NR-Forum), Bår Inge Pedersen, påpeker at det ikke har vært noe gehør fra arbeidsgivere om kompensasjon under lønnsforhandlingene.

 

- Denne saken kan ha ringvirkninger for hele offshorenæringen. Bare innenfor NR-området (flyterigger, jack-ups, forpleining og plattformboring) kan det være om lag 700 personer det dreier seg om, sier Pedersen.Engelsk versjon kommer så snart artikkelen er oversatt.

 

}, []);