04.november.2019

Industrienergi på inspeksjon på Mærsk InvincibleOSA-inspektør Tor Leversen i Industrienergi ute på Invincible for å sjekke firmaet TWMA
Industrienergi på inspeksjon på Mærsk Invincible

Vi har hatt en inspektører fra Industrienergi ute på Mærsk Invincible for å sjekke firmaet med navn TWMA.

Først må vi si at dette er ikke ett selskap som Mærsk leier inn: Dette er det AkerBP som administrerer.

Industrienergi ha nå skrevet til oss og forklart hva som er status, og TWMA har IKKE en gjeldende tariffavtale på norsk sokkel. Dette blir da konkurransevridende opp mot andre selskaper som har tariffavtale. Her vil Industrienergi legge press på de involverte parter.

Ellers så kunne Tor melde tilbake at han var veldig godt mottatt ute på riggen både av ledelsen, tillitsvalgte og resten av besetningen.
 
}, []);