18.desember.2019

Info etter månedsmøte med bedriften desember 2019En info som omhandler Hydraulikere og Interceptor.
Info etter månedsmøte med bedriften desember 2019
Krav om Hydraulikere I højere lønnsgruppe
Sagen blev klargjort og sendt ind d. 12 august, men vi afventer fortsat en mødedato i stillingsudvalget.
Som tidligere informeret så har MAF dannet alliance med Saipem klubben i denne sag.


Mærsk Interceptor, verftsopphold i Mandal
Vi ser at det har vært en endringer på bemanningen og at det har vært en god del forvirring rundt dette med jul osv.
Bedriften var veldig klar på at de ikke kunne sette hvilken stillinger som skulle være ombord på det tidspunktet vi forhandlet frem avtalen.
For oss i MAF så var heller ikke dette så farlig så lenge ingen ble oppsagt.
I ettertid så kan man se at det var en del info fra bedriften som ble sendt ut som skapte støy.
Det kan nok enda komme forandringer på bemanningen, men vi vet at det skal være 22 personer(17 til stacking-crew og 5 på prosjekt) ombord.
En ting som kan være en utfordring er dette med røykdykker og at dette kan gjøre at noen som har lang ansiennitet og skulle normalt være ombord, må i kompetansepool i denne perioden.

Her er det som ble skrevet i referatet fra månedsmøte: 
Det har vært noen endringer i hvilke stillinger en ser behov for i forbindelse
med yardstay, hvor bedriften arbeider med å identifisere hvem som vil være
en del av fast stacking crew. Videre ble røykdykker kvalifikasjoner i
forbindelse med beredskapsfunksjon og PRLO diskutert.
Det ble også tatt opp/gitt informasjon om bemanning og fri i forbindelse med
jul/nyttår.


AU var ellers ombord og holdt informasjonsmøter den 28-29.11.19.
}, []);