06.februar.2020

Info etter månedsmøte med bedriften februar 2020En info som omhandler fagbrev for kranførere, PTS og ME .
Info etter månedsmøte med bedriften februar 2020
Kran og løfteoperasjon fagbrev
MAF har diskutert med bedriften om muligheten for at det kan bli mulig for assisterende kranfører og kranfører å få avlagt dette fagbrevet. Bedriften sier at dette ikke er noe som er påkrevd og da kommer det til at man må prioritere. De vil uansett ta med dette tilbake og gi ett svar på om det kan avsettes penger til ett slikt formål.

PTS, overordnet og underordnet
Vi har bedt bedriften om å få dette på plass. Det arbeides med det og vi har som krav at det med 3 år tilbake skal uansett da måtte gjelde fra det tidspunktet vi meldte saken inn i fjor.
Vi holder dere oppdatert.

ME
MAF vi kalle inn til ett møte med bedriften der vi ser på hvordan denne stillingen blir brukt. 
Hva er inkludert i fastlønnen, antall overtidstimer, lovpålagt timeregistrering, betaling for arbeid utover 12 timer på ekstraturer osv. Kom gjerne med eksempel på hvordan det fungere ute på deres rigg. Vi ser at det er stor forskjell på hvordan dette praktiseres fra rigg til rigg.


}, []);