16.november.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i november 2018En info som omhandler lønnsoppgjør NR-land, kurs, PA, Riggbesøk, bemannings-analyse, Operator Drilling og fremtidige aktiviteter.
Info etter månedsmøte med bedriften i november 2018

Lønnsopgjør for landansatte
Det sentrale lønnsoppgjøret for NR-land vil foregå i Oslo den 27.november. MAF er uenig i rammen på årets lønnsoppgjør som er gitt de ansatte på kontoret. Det blir derfor opp til det sentrale oppgjøret og bestemme konsekvensene ved en slik uenighet.


Kurs. BOP. Hydraulikkere
Bedriften har mottatt tilbud fra Maersk Training. De som ikke har gjennomført XLE-BOP kurs skal tilbys kurs med kompensasjon. Ansatte som har gjennomført dette kurset tidligere vil få tilbud uten kompensasjon.


Årlig evaluering (PA)
MDN vil for årets evalueringer gjøre et prøveprosjekt hvor en fjerner score for junior personell (ansatte på tariff lønn). Leder skal fortsatt gjennomføre medarbeidersamtale med alle ombord i løpet av første kvartal.


Riggbesøk Inspirer
AU har vært på riggbesøk den 29.-31.oktober i Egersund. Fin stemning om bord og vi ble meget godt mottatt.


Ny bemanningsanalyse Inspirer
MAF har krevd ny bemanninganalyse for Maersk Inspirer, den avholdes i uke 48.


Operator Drilling(OD)
Bedriften har besluttet at OD nå skal avlønnes i gruppe A.
Dette vil da gjelde fra 01.01.19 og da ikke med tilbakevirkende kraft.
Ved flyttingen innplasseres arbeidstaker i det lønnstrinn som kronemessig ligger over satsen i lønnstrinn B som den enkelte innehar før flyttingen.
I praksis så betyr dette at dere som er i B6 i dag blir avlønnet i A5, med da opprykk til A6 etter ett år.

Dette kunne la seg gjøre ved at det faste stillingsutvalget ga MDN en mulighet for å sette OD oppi A fra starten. Det har bare tatt lang tid å overbevise dem om at skulle gjøre det.


Andre kommende aktiviteter
Uke 47 - Tillitsvalgtskonferanse.
Uke 48 - Styremøte i MAF
Uke 49 - Styremøte i Maersk Drilling Norge as, dette foregår i København.
Uke 49 - Forbundsstyremøte/Landsstyremøte/NR-Forum styremøte i IndustriEnergi. 
Uke 50 - Månedsmøte mellom MAF og MDN.
}, []);