29.oktober.2019

Info etter månedsmøte med bedriften oktober 2019En info som omhandler lærlinger i teknisk-avd/maritim, innleie av kranfører, oljebasert boreslam og Intrepid crew optimation project.
Info etter månedsmøte med bedriften oktober 2019

Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling
Som vi har skrevet om i tidligere info så har MAF hatt ett ønske om å se på muligheter for å tiltrekke oss lærlinger i teknisk-og maritim avdeling. 

I maritim avdeling ser det ut som det kan være en lang prosess å få gjennomført. Her må offentlige instanser på banen. MAF har oversendt denne saken til Industri Energi.

Når det gjelder for teknisk avdeling så er interessen hos MDN og andre bedrifter i flyteriggbransjen mer positiv. Det høres ut som elektrikerlæringer er mest interessant. Da er det bare vente å se om flyteriggbransjen får dette til.


Innleie av kranfører på Interceptor
I tidligere infoer de siste måneder har vi skrevet om innleid kranfører på Interceptor ifm SPS i juni. MAF venter fremdeles på en tilbakemelding fra bedriften på en rekke spørsmål.


Praktisering av avtalen om oljebasert boreslam
Bedriften har hatt ett ønske om å forandre dagens avtale om praktisering av oljebasert boreslam. MDN har kommet med en del forslag til endringer, men MAF vil beholde den protokollen som er pr i dag. Bedriften har gitt oss beskjed om at de tar dette til etterretning. Så får vi bare vente om hva de kommer med.


Intrepid crew optimation project
MAF er blevet kontaktet er personale fra Intrepid om hvad dette projekt går ud på.
Bedriften oplyser et der bliver set ind i hvordan man bedst muligt sikrer kompetance på tværs af riggene i MDN.
Foreløbigt er ingen ændringer sket, men dersom der planlægges ændringer vil HR blive innvolveret. Vi følger med i sagen.


Litt annet
Denne uken avholdes den første tillitsvalgtkonferanse i Stavanger i år, totalt 17 påmeldte.  Neste konferanse er i november.

MAF besøker Inspirer i Egersund neste uke. Onsdag og torsdag samme uken er vi på heliport besøk.
 
}, []);