03.juli.2020

Info juli 2020Info etter månedsmøte med bedriften som omhandler Covid-19, kurs, utreisesamtaler, hydraulikere og compas.
Info juli 2020
Covid-19
Bedriften arbeider med hvordan en skal håndtere de forskjellige endrede karantenekrav og muligheter med hensyn til testing, samtidig som vi skal imøtekomme kundekrav og holde risiko for smitte nede. 
Bedriften vil komme tilbake med mer informasjon når det er noe mer konkret hvordan en ser for seg dette skal håndteres fremover.

Booking af kurs 
Det er besluttet at kursbooking vil bli satt ut til Maersk Training (MT) per 10. august 2020.

Utreisesamtaler
Det er behov for noen til å gjennomføre utreisesamtaler, så derfor har vi lavet aftale om at to af de opsagte medics vil blive tilbudt at gøre dette arbeide hjemmefra på fuld tid.  Tilbudet vil gå efter anciennitet.

Hydrauliker stillingen i højere lønnsgruppe
Bedriften vil ikke imødekomme vores krav om højere lønsgruppe. Bedriften mener at ændring af lønsgruppe for stillinger som allerede er etableret i overenskomsten hører til i hovedopgøret.   Sagen er i et samarbeide mellem MAF og Saipem meldt ind til stillingsudvalget, hvor der er planlagt møde d. 18 August.   Såfremt vi ikke får medhold i stillingsudvalget vil vi tage sagen videre til hoveopgøret, som pga corona krisen i år er udsat til uge 39.

Compass Q2 2020:
Det ble diskutert kommunikasjon ved utsendelse/ informasjon til medarbeidere, og hvordan bedriften ikke skal legge føringer for besvarelser.


 
}, []);