21.juni.2019

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Maersk IntrepidÅrets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren torsdag den 27.juni kl 10.00.....
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Maersk Intrepid
Er det ikke oppnådd enighet ved midnatt, natt til fredag den 28.juni, blir det streik. Streiken er da ett faktum på Maersk Intrepid. Samtidig vil 14 andre enheter/lokasjoner på vårt område bli tatt ut i streik på norsk sokkel.

Hva betyr dette for dere som er om bord, eller skal om bord, dersom streiken blir iverksatt. 

Først av alt skal det iverksettes nedstengning av riggen. Hvordan dette skal gjøres skal være klart og overlevert til IE dersom streiken blir ett faktum. Det er MDN og Equinor(Operatør) som skal overlevere ”nedstengningsprosedyren”.
Så skal det etableres en sikkerhetsbemanning om bord. 
En lokal sikkerhetsbemanningsprotokoll er under utarbeidelse. Endelig navn på hvem som inngår i sikkerhetsbemanningen er ikke avklart. Men ansiennitet i stilling om bord på riggen er den utløsende faktoren. Det andre kriterie er at alle har kvalifikasjonene for spesifikke beredskapsfunksjon. 

De som ikke er en del av sikkerhetsbemanningen om bord vil måtte risikere å reise onshore. Da kan/vil nok bedriften mene at man ikke lenger opptjener lønn, man er altså i streik.

Så hva gjør jeg da, vist jeg må reise hjem?
Industri Energi gir deg strekestøtte som for tiden er på NOK 120,- pr. time i de timene du faktisk skulle jobbet. Dette er skattefri utbetaling. MAF vurderer om man skal gi streikestøtte, men dette er enda ikke bestemt.
Vist man ikke er en del av sikkerhetsbemanningen om bord og ikke reiser på arbeidet, da gjelder det overstående. Altså man får streikestøtte fra Industri Energi og eventuelt streikestøtte gis i tillegg fra MAF.

De som er en del av sikkerhetsbemanningen om bord opprettholder sin lønn.

Så skal det nevnes. Normalt ved streiker offshore så gir arbeidsgiver lønn til alle som ikke hadde rett på lønn dersom man oppnår enighet når partene treffes og blir enige under streiken, altså etterbetales lønn.

MAF forbereder seg nå på en eventuell streik. Tilbudet fra Rederne var langt unna det årsmøte i MAF har krevd, og som ikke ville gitt oss noen reallønnsvekst. Forhandlingsutvalget som består at godt over 30 tillitsvalgte fra vår område sa blankt nei til tilbudet. 

Vi vil ha en direkte dialog med hver enkelt medlem som er om bord på Intrepid dersom streiken blir en faktum.
 
}, []);