22.september.2021

Integrator uten kontraktOppsigelser i Maersk Drilling Norge
Integrator uten kontrakt
I dag, den 22.september, gjennomførte vi drøftelser sammen med Maersk Drilling Norge (MDN). Årsaken til oppsigelsene er at den kommersielle situasjonen i Norge i sin helhet er utfordret. Maersk Integrator sin kontrakt med AkerBP forventes avsluttet i starten av november og riggen vil bli flyttet fra norsk sokkel etterfølgende.  
 
Det vil gjennomføres individuelle drøftelser med dem som vurderes oppsagt (AML 15.1) i løpet av kort tid. Bedriften opplyser at ca 34 ansatte vurderes oppsagt.
 
Vi er enige om at kompetansegruppens størrelse vil bli ca 50 medarbeidere.
 
MAF vil være med på alle individuelle drøftelsene for de som er medlemmer av Industrienergi (IE). Disse drøftelsene vil i all hovedsak foregå digitalt.  
 
Så er det bare å beklage at det ble slik, vi håper at kontraktssituasjonen bedrer seg så fort som mulig.
 
Protokollen finner du her.
 
}, []);