23.mars.2021

Karantene-kompensasjonerEn oppdatering i saken
Karantene-kompensasjoner
IE har mandag kveld sendt ut mail til Samarbeidskomiteene.

I en kort mail fra Forbundssekretær Jørn Erik Bøe i Industrienergi så sier han følgende:
«Som vi har fortalt tidligere skulle vi ha møte med LOs-juridiske avdeling i dag.(LO- Landsorganisasjonen i Norge).
De har nå hatt tid til å gå igjennom og vurdere betenkningen de har mottatt fra ekstern juridisk ressurs og vi lot oss fortelle at det arbeides med utformingen av krav om forhandlinger. Det ble uttalt at målet er å få kravene av gårde før eller rett over påske. 
Vi oppdaterer dere når vi får bekreftet at kravene om forhandlinger er sendt.»Det henvise til en betenkning i denne mailen og det er et skriv på 15 sider, forfattet av Anette Hemmingsby som er Høyskolelektor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.

Bakgrunnen for denne betenkningen er da den henvendelsen som LO gjorde vedrørende spørsmål om karantenetid relatert til covid-19 situasjonen.
Dette skrivet tar ingen standpunkt om selve betalingen, det må LO må gjøre i sitt krav opp mot NHO.

Som man kan forstå så er dette nå på et nivå at MAF som lokal klubb ikke har innflytelse lenger på hva som skjer. Vi kan kun presse på at IE gjør alt det de kan opp mot LO.
}, []);