22.november.2022

Karantenekompensasjon- 22.nov-22Siste om Karantenekompensasjon
Karantenekompensasjon- 22.nov-22
Industri Energi (IE) sendte mandag kveld (21.november) en e-post til alle som kan være berettiget karantene kompensasjon. E-posten skal være sendt til alle som har vært medlem i perioden fra mars 2020. E-post adressen IE har brukt er den som du er registrert på i medlemsarkivet. 
IE ber nå ALLE som vil kjøre en slik sak om å registrere dette hos dem, på en e-post du skulle ha mottatt mandag kveld (21.november).
Først så sjekker de om du kvalifiserer til å være med.
Om det viser seg at du har grunnlag for å søke kompensasjon vil du få informasjon om hvordan du går videre for å fremme kravet.
 
NAF har i dag sendt ut e-post til alle for å forsikre oss om at alle har mottatt denne informasjonen. 
 
Her er link til IE´s hjemmeside som forklarer nærmere:
https://industrienergi.no/koronakompensasjon/
 
Alle spørsmål knyttet til karantene spørsmålene blir besvart av Industri Energi, her er e-post adressen der du kan stille spørsmål:
covidkompensasjon@industrienergi.no
 
 
Her er adressen du skal sende til bedriften:
«Varsel om krav – kompensasjon for utstått karantene før utreise til arbeidssted, jf Tvisteloven § 5-2», innen 5.desember til:
Noble Drilling Norge AS
v/ Claus Bachmann
claus.bachmann@maerskdrilling.com
 
Dersom du ikke har fått denne e-post fra IE så må du omgående skrive mail til IE og få denne oversendt. Du skriver til:
covidkompensasjon@industrienergi.no
 
}, []);