18.desember.2019

KronekursEn sak som har opptatt flere er hvordan den norske kronekursen har utviklet seg.
Kronekurs
MAF tok da dette opp med bedriften på generelt grunnlag og fikk følgende svar:

Som ansatt i Maersk Drilling/Maersk Drilling Norge med arbeidssted på norsk sokkel så mottar en lønn utbetalt fra Maersk Drilling Norge i NOK. Kurs utvikling og den aktuelle vekslingskurs vil dermed naturlig være en av faktorene som påvirker den lønn en faktisk får i gjeldende valuta i det land en bor både positivt og negativt. Overenskomsten fastsetter kompensasjonsnivå for den enkelte stilling i norske kroner og bedriften forholder seg til dette.
}, []);