12.juni.2020

Litt generell infoEn info som forteller litt om ukentlige gjøremål
Litt generell info
I denne info vil vi skrive litt generelt hva som skjer til daglig og ukentlig.

Til daglig operere vi klubbarbeidet fra våre hjemmekontorer. Årsaken til dette er jo Covid-19 situasjonen. Dette har vi gjort siden den 10.mars. Vi var opprinnelig på vei ned til Eigersund og Mandal på riggbesøk, men dette ble avlyst. Vi har nå åpnet opp for at vår kontor sekretær Elisabeth Brekke, som er kommet tilbake etter barselpermisjon, kan benytte vårt kontor på Forus.

Ellers så kan vi informere om at vi har daglige video møter i AU. Med AU menes leder(Frode Larsen), nestleder(Jørn B Hansen) og foreningssekreær(Bår Inge Pedersen). Vi har også tett dialog med vernetjenesten, primært KHVO Anders Blom. Daglig er vi i kontakt med bedriften. Vi har tett kontakt med Industri Energi og andre tillitsvalgte i andre selskaper. 

Ett eksempel på hvorledes vi har hatt det denne uken er: avholdelse av styremøte i MAF, Forbundsstyremøte i IE, sluttført endringene på kontoret som følge av nedbemanning,
Intrepid utreisemøte, styremøte i MDN AS, Landsstyremøte i IE og saksbehandlet ca 30 saker. I tillegg går det ekstremt mye tid i forberedelser til møter som kommer og møter som vi trodde skulle komme. Endel forefallende kontorarbeid må også gjøres.
}, []);