21.november.2020

Litt infoSom omhandler valg og konferanser
Litt info
Styremøde, Tillitsvalgtkonferanse og Hotel besøg
AU har i denne uge været i Stavanger, hvor vi har afholdt styremøde og tillitsvalgtkonferanse på Clarion Energy Hotel.  Dem som ikke havde mulighed for at rejse til Stavanger deltog på møderne via TEAMS. 

Samtidig benyttede vi os sig lejligheden til at få snakket med mange af dem som lige nu sidder i karantæne på Clarion Energy hotel og på Clarion Air hotellet.  Vi havde to seancer på Air hotellet, hvor vi på den første var inviteret med af rig manager fra Maersk Integrator, her fik vi samlet 28 personer. Vi fik belyst karantæne situationen og alle spørgsmålene omkring den. Vi kunne også informere om det sidste nye fra Industri Energi, om hvor de står i sagen, og om hvilken processer de har sat i gang, for at finde løsninger på alle de udfordringer og problemstillinger, som vi konstant har indsendt på vegne af alle vores medlemmer i karantæne.

Under tillitsvalgtkonferansen havde vi Forbundssekretær i Industri Energi Jørn Erik Bøe med på en Teams-seance. Den information som han her kunne give, blev vældig godt modtaget. Derfor arbejdes der nu med at få sat møder op på TEAMS, hvor Industri Energi vil informere og hvor det også tilrettelægges så medlemmerne kan stille spørgsmål. Planen er at det skal arrangeres på både Norsk og Engelsk sprog. 

MAF-valget 2021
Nominatsjonsperioden til MAF valget 2021 er nu forbi, og alle listerne er sendt ind fra riggene.  Der er tilsammen ca. 25 medlemmer som er nomineret. De vil alle blive kontaktet for at høre om de ønsker at stille op.  Som sidste år vil valget foregå på Suvey Monkey. Mere info vil komme  inden det sættes igang d. 1. december.    
}, []);