11.desember.2018

Møte i København om Tilslutningsavtalen(TA) og videre samarbeidDet ble avholdt møte avholdt i København torsdag den 06.12.18. (TA-avtalen fra 2004 som regulerer hvem og hvordan MDN sine rigger skal drives og bemannes i Norge)
Møte i København om Tilslutningsavtalen(TA) og videre samarbeid


CEO Jørn Madsen, Adm dir i MDN Jakob Korsgaard, KHVO Anders Blom, Bår I. Pedersen og Frode Larsen deltok.
Vi ble bedt av Jørn Madsen om å legge frem vår vurdering av situasjonen. 
Jørn Madsen bekrefter at vil forholde seg til TA og har absolutt ingen planer med hverken å fjerne stillinger eller på annen måte utfordre avtalen.
Han sier det blir veldig vanskelig å kunne gi slike garantier skriftlig slik vi krever, men når han gir oss sitt ord på dette så må det være det vi får.
Jørn Madsen skjønner godt at vi har kommet i en vanskelig situasjon som følge av dette. Det han også gjør helt klart er at vi er en borebedrift og at dette er vår kjernevirksomhet, uten tvil. 
Det betyr i praksis at vi skal ha våre stillinger også i fremtiden, innenfor det som da omtales som kjernevirksomhet.
Det ble vel antydet i møtet at det blir sett på om vi kan levere enda flere tjenester om bord på våre rigger.
Vi hadde saken oppe i styret i MDN på fredag den 07.12.18 også og Jørn Madsen bekrefter alt overstående ovenfor styret.
Adm dir Jakob Korsgaard vil komme på årsmøte til MAF å informere om dette.
 
 
Ingen kan spå fremtiden, men at alle allianser og rammeavtaler mellom operatører, kontraktører og underlevrandører, vil kunne utfordre oss blant annet på bemanning.
Adm dir Jakob Korsgaard vil komme på årsmøte til MAF å informere om dette.
 
}, []);