28.mars.2020

Møte på Energy Hotel 28.marsInfo etter møte med "karantenepersonell" på hotell.
Møte på Energy Hotel 28.mars
Møtet ble avholdt utendørs, med god avstand mellom hver ansatt.
Tilstede var Jakob Korsgaard(VP - Head of Norwegian Operations), Astrid Ivesdal(HR-sjef), Anders Blom(KHVO), Bår Inge Pedersen(Foreningssekretær MAF) og 42 ansatte i MDN.

Jakob innledet med litt generell informasjon. Så ble bedriften utfordret med ca 15 spørsmål fra mannskapet, de ble besvart så langt det lot seg gjøre. Bår fikk også endel spørsmål i plenum og håper de fremmøtte var tilfreds med svarene som ble tatt på direkten. Noen av spørsmålene ble også supplert med svar fra Anders. I etterkant ble det anledning å stille spørsmål på individuelt plan til MAF og KHVO. 

Mange av spørsmålene som ble stillet idag omhandlet mangel på informasjon, karantenespørsmålene, eventuelle kompensasjoner for å sitte i karatene, hva vist man er i risikogrupper mht sykdom, hva skal man gjøre vist man blir syk og frustrasjon over å ikke få fatt i bedriften. 

Så håper vi at de fleste spørsmål ble besvart og at spørmål som trenger videre oppfølgning sendes bedriften eller MAF.

Takk til Jakob, Astrid og Anders. En spesiell stor takk til alle dere andre som stilte opp på møtet.
}, []);