04.oktober.2022

Maersk og NobleDa var dagen kommet.
Maersk og Noble

03.10.22, navnet Maersk Drilling Norge AS ble byttet med Noble Drilling Norge AS. 

03.10.22 endret vi også navn fra Maersk Ansattes Forening (MAF) til Noble Ansattes Forening (NAF). Det vil bli bestilt inn nye bagger med ny logo osv. Dette kommer snart. Vi benytter ellers den gamle epost (post@mafsiden.no) inntil videre. 

Claus Bachman, VP of Operations-North Sea and Australia, er det mange av oss som kjenner fra før og han blir da som de fleste vet, værende fast på Stavanger kontoret. Førsteinntrykket av de som har besøkt oss på NAF kontor fra ledelsen i Houston samt Claus Bachman er at vi har all grunn til tro vi skal nå våre mål. De er veldig opptatt av de ansatte og den fantastiske jobben dere gjør offshore.  

Det første vi skal i gang med er at vi bistår arbeidstakersiden i kontor-AMU for å komme med innspill til hvordan organisasjonen i Norge bør se ut. Første møte er onsdag 05.10.22 kl 14.30.

Vi vil holde dere fortløpende oppdatert når ny info kommer til oss.

Vi ser ikke for oss de store endringer for de som er ansatt offshore, men dette vil bli avklart i nærmeste fremtid. Vi vet det er mange spørsmål som må besvares, om ansiennitet og gjenansettelse rett osv, dette er de tingene som NAF tar som en selvfølge og vil bli avklart når NAF skal ha egne møter om disse emner.

Vi er fortsatt å finne på heliporten, denne uken i Stavanger og neste uke så tar vi turen til Bergen (utreise for crew 2 og innreise for crew 6 på Intrepid). Målet er å nå alle, men det er mange andre møter som gjør at det vil gå noe tid før vi har kommet innom alle crew.

Ellers så er det planlagt styremøte og tillitsvalgt konferanse den 16-18 november. Invitasjoner er sendt ut.

}, []);