15.januar.2022

MAF informerer 15.januar 2022AkerBP innfører krav om Koronavaksine fra d. 1 februar 2022
MAF informerer 15.januar 2022
AkerBP har meldt ud at de vil indføre krav om beskyttelse for at rejse offhore.

Med beskyttelse mener de fuld vaccineret mod Covid-19, eller at man har fået første vaccinedose (med varighed 3-15 uger),  eller at man er tidligere bekræftet positiv for Covid-19 (af godkendt laboratorie metode, med varighed fra isolering til 12 måneder efter prøvedato)

Dette skal gælde alle som rejser offshore til AkerBP's instalationer og borerigge på AkerBP kontrakt.

IE har udtalt at de er stærkt kritiske til processen.

https://industrienergi.no/nyhet/kritisk-til-aker-bps-prosess-for-a-innfore-krav-om-koronavaksine/


Vi har har deltaget i et TEAMS møde med Industri Energi sammen med alle andre lokale klubber som kan blive berørt af dette. 

Der kom ikke noget nyt ud af mødet, men alle har indberettet deres bekymringer og udfordringer omkring dette. IE oplyser at de har nedsat en arbejdsgruppe som skal vurdere alt det juridiske og komme med rådgivning og instrukser.

Om bedrifterne kan tvinge ansatte til at lade sig vaccinere og om de kan tvinge ansatte til at oplyse deres vaccine-status er ikke afklaret, men det er naturligvis noget af det som IE må melde ud hurtigst muligt.

Dette vedrører hele branchen og må løses centralt og vi vi trænger hurtige svar.

Vi kommer med mere info så snart der er nyt i sagen.
}, []);