01.desember.2020

MAF styrevalg 2021Feil i valget fører til én dags utsettelse
MAF styrevalg 2021
Valgkomitéen meddeler at det har skjedd en menneskelig feil ved utformingen av MAF styrevalg 2021 i programmet «Surveymonkey». Det er én nominert som stiller til valg som ikke kom med på listen over de man kan stemme på. 

Da valgkomitéen ble gjort oppmerksom på feilen så ble valget lukket, slik at en ikke lenger kan avgi stemme. De som framover prøver å stemme ved å klikke på den opprinnelige linken vil derfor få opp en feilmelding.  

Valgkomitéen har kommet fram til at den beste løsningen på dette problemet vil være å starte valget på ny i morgen, 2. desember. For at valget skal foregå mest mulig som normalt blir stemmefristen forlenget med én dag. Dvs. at siste dag man kan avgi stemme vil være 16. januar 2021. Stemmer avgitt før 2. desember vil ikke bli talte.

De som allerede har stemt har mottatt en e-post med oppfordring om å avgi stemme på ny. Stemme(r) kan avgis fra 2. desember kl. 8:00. Ny link blir sendt ut.

Vi beklager for det som har skjedd. 

Med vennlig hilsen, 
Valgkomitéen 
}, []);