02.oktober.2018

Nominasjon til MAF styret 2019 er i gangNominasjonsperioden varer fra 1. okt. til 15. nov.
Nominasjon til MAF styret 2019 er i gang
De nominerte skal etter 15. nov. bli forespurt av valgkomitéen. Dersom den nominerte er villig til å sitte i klubbens styre, vil han/hun bli satt på valg.

Valget foregår fra 1. des. til 15. jan. Denne gang skal valget foregå elektronisk. Dvs. at det blir sendt ut en e-post med link til valget.

De personene som går ut av det nåværende styret er:
Frode Larsen, Jørn B. Hansen, Frode Sell, Odd Richard Kollstad, Lars Mæland, Kristoffer Norheim, Jarle Halvorsen og Roy Stranden.

De personene som sitter 1 år til i styret er:
Bår Inge Pedersen, Hanne Holmboe Bang, Kim Harboe, Finn Boserup, Frank Fosse og Eirik Gjemble.

Det er hengt opp nominasjonslister følgende steder på på riggene:

- Ikke-røyker kaffesjappen
- Kontrollrom
- Oppslagstavle ved messen

De av dere som ikke har mulighet til å nominere ute på rigg av ulike årsaker, kan nominere pr. e-post. Send da mail til mmaf@online.no med fullt navn på den nominerte, samt hvilken rigg han/hun arbeider på.

Spørsmål kan rettes til valgkomitéen:
Eliabeth Brekke, Finn Boserup og Bjørn Jacobsen
mmaf@online.no
+ 47 400 04 380
}, []);