09.oktober.2020

Nominasjon til MAF styret 2021 er i gangNominasjonsperioden varer til 15. november
Nominasjon til MAF styret 2021 er i gang
De nominerte skal etter 15. nov. bli forespurt av valgkomitéen. Dersom den nominerte er villig til å sitte i klubbens styre, vil han/hun bli satt på valg.

Valget foregår fra 1. des. til 15. jan. Valget foregår elektronisk og det blir sendt ut en e-post med link til valget.

De personene som går ut av det nåværende styret er:
Frode Larsen, Jørn B. Hansen, Frode Sell, Odd Richard Kollstad, Kristoffer Norheim, Tore Landa, Eirik Gjemble og Jarle Halvorsen.

De personene som sitter 1 år til i styret er:
Bår Inge Pedersen, Hanne Holmboe Bang, Kim Harboe, Finn Boserup, Frank Fosse og Odd Jacobsen.

Det er hengt opp nominasjonslister på alle riggene, flere steder ombord.

De av dere som ikke har mulighet til å nominere ute på rigg av ulike årsaker, kan nominere pr. e-post. Send da mail til post@mafsiden.no med fullt navn på den nominerte, samt hvilken rigg han/hun arbeider på.

Spørsmål kan rettes til valgkomitéen:
Eliabeth Brekke, Finn Boserup og Kim Harboe
post@mafsiden.no
+ 47 400 04 380
}, []);