01.oktober.2022

Nominering til styrevalg i Maersk Ansattes Forening 2023I dag, den 1.oktober starter nomineringen til styrevalg i MAF
Nominering til styrevalg i Maersk Ansattes Forening 2023

Alle medlemmer vil i dag motta en e-post som forklarer nominerings prosessen. Kort fortalt så har man tidligere kunne nominert medlemmer ved å skrive disse opp på lister som henger ombord på hver enhet. Nå kan man kun nominere ved å sende e-post til klubben:

post@mafsiden.no

Vår hjemmeside vil oppdateres fortløpende på hvem som er nominert. Ser du navn på denne listen trenger du ikke sende inn nominasjon på samme person. 

Dersom det er medlemmer som mener de ikke har mottatt e-posten som nevnt ovenfor, ber vi dem kontakte MAF på post@mafsiden.no , så ordner vi dette.

Selve valget starter 1.desember.

}, []);