01.oktober.2022

Nominerte kandidater 2023Her finner du liste over nominerte kandidater til styrevalg i MAF (oppdateres)
Nominerte kandidater 2023

Kontor
Frode Larsen
Jørn B Hansen

Kompetansegruppe
 

Integrator
Tom Kenneth Thorsen

Intrepid
Frode Sell
Lars Reber
Alf Erik Andresen
Bjørn Ingebrigtsen
Frank Fosse

Inspirer
Eirik Gjemble

Invincible
Odd Richard Kollstad
Tom Eirik Hansen
Ulrikk Vassgård

 

Når nominasjonsprosessen er over vil hver enkelt av de som står på denne listen bli kontaktet av valgkomiteen. Den enkelte vil da bekrefte/avkrefte at man vil være kandidat til valget på styret i Maersk Ansattes Forening som starter 1.desember.

}, []);