06.februar.2020

Nye styret i MAFFrode Larsen er leder. Jørn B Hansen, Frode Sell og Finn Boserup er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
Nye styret i MAF
MAF styret konstituerte seg på følgende måte ifm årsmøte. 
Under finner du navn og verv på alle styremedlemmene. 


Frode Larsen:
Leder, hel stilling på land, NR-Forum, lønnsforhandlinger offshore, interim AMU.

Jørn B. Hansen:
Nestleder, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, S AMU.

Bår Inge Pedersen:
Forenings sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger land/offshore.

Frode Sell:
Nestleder offshore.

Finn Boserup:
Nestleder offshore, pensjons informant.

Kristoffer Norheim:
Ungdomstillitsvalgt, økonomi ansvarlig. 

Frank Fosse:
Studietillitsvalgt.

Tore Landa:
Vara studietillitsvalgt.

Odd Richard Kollstad:
Forsikrings tillitsvalgt.

Hanne Holmboe:
Sosial tillitsvalgt, vara S-AMU.

Odd Jacobsen:
Aktivt styremedlem.

Kim Harboe:
Aktivt styremedlem.

Eirik Gjemble (Vara):
Pensjon Norge.

Jarle Halvorsen (Vara):
Aktivt styremedlem

Alle i AU er konserntillitsvalgt.


Utpeking KHVO
Anders Blom ble enstemmig utpekt av styret til KHVO.
 
}, []);