11.april.2022

Nyheter fra IE 11.aprilStatus Karantenekompensasjon
Nyheter fra IE 11.april
Som avtalt ble det avholdt oppfølgingsmøte med Norsk olje og gass i går, den 7. april. Representantene for arbeidsgiverforeningen for blant annet operatørselskapene kunne beklageligvis fortelle oss at medlemsbedriftene ikke vil ta ansvaret for myndighetspålagt karantene hos underleverandører. Fra vår side ble det naturligvis fremholdt at vi i lys av signalene fra NHO og LO, hverken kan eller vil akseptere dette. Vi ba NOG om å orientere NHO om utfallet av «opprydningen» som hovedorganisasjonene oppfordret til. Industri Energi vil fra vår side orientere LO-lederen om det samme. Vi legger opp til dialog med LO over Påske. 
}, []);