24.april.2020

Oppsigelser i Maersk Drilling Norge as100 ansatte mister jobben, en trist dag!
Oppsigelser i Maersk Drilling Norge as
MAF har de siste dagene deltatt i drøftelser i forbindelse med nedbemanninger i selskapet. 

COVID-19 og nedgang i oljeprisen er den utløsende faktoren. Våre kunder strammer inn på investeringer, utsetter prosjekter og ønsker bruke minimalt av penger, slik situasjonen nå er. Dette går utover oss nå.

AkerBP har terminert kontrakten med Maersk Reacher og riggen flyttes sannsynligvis til Danmark. Andre prosjekter utsettes på ubestemt tid hos flere av våre kunder. Dette resulterer i at det blir dessverre omlag 100 oppsigelser hos oss i MDN.

Ansatte som vurderes oppsagt vil innen utgangen av denne uke bli kontaktet direkte av MDN for invitasjon til individuelle drøftelsesamtaler i henhold til Arbeidsmiljøloven §15-1, hvor endelige avgjørelser med hensyn til oppsigelser vil bli tatt i etterkant av disse drøftelser, forventet innen utgang av denne måned. 

MAF vil bistå alle medlemmer som ønsker det i disse møter. Møtene blir avholdt pr telefon på mandag og tirsdag i neste uke(den 27.-28.april).

Vedlagt finner dere infobrev fra bedriften:
Infobrev

Her finner du link til protokollen
}, []);