11.mars.2021

Oppsigelser på kontoretDet blir ikke masseoppsigelser.
Oppsigelser på kontoret
De forventes at 7 personer kan bli oppsagt. 

Som dere er kjent med varslet bedriften masseoppsigelser på kontoret i februar måned.

Etter en rekke møter og drøftelser med bedriften ser det nå ut som det blir 7 oppsigelser. Det blir også noen omplasseringer internt.

MAF er ikke enige i disse oppsigelsene og mener at beslutningen er ensidig tatt i København. 

For MAF var det viktigste å få redusert antallet oppsigelser og da vi hevder at bedriften fjerner deler av vår kjernevirksomhet.  
}, []);