22.desember.2022

Permitteringer og medlemskap i IENAF vil betale kontingenten for alle permitterte medlemmer
Permitteringer og medlemskap i IE

NAF vil betale kontingenten for alle permitterte medlemmer, så du slipper å gjøre noe selv. Dette vil gjelde for alle som mottar trygd fra NAV, 

Vi har fått spørsmål om hvordan man beholder sitt medlemskap når man blir permittert. Det er slik at så lenge man er på lønn fra NDN, altså de 45 dagene som er arbeidsgiverperiode, så blir man trekt fra bedriften og betaler da vanlig kontingent. Så er det at om man må over på trygd fra NAV så får man redusert kontingent men man må også da få tilsendt faktura fra IE og betale dette selv.

NAF har da bestemt i dag at vi kommer til å betale kontingenten for alle som da blir permittert denne gangen og må over på trygd fra NAV. 

Da opprettholder man alle sine rettigheter og forsikringer.

Det er ikke de store summene for den enkelte men en bekymring mindre for de som da ikke blir tilbudt vikarturer.

Får man vikartur så vil alt bli trekt gjennom NDN.

Det eneste dere IKKE skal gjøre er å gå inn på "Min side" og registere dere som permittert. Da vil dere motta giro for betaling. 

Vi vil gå igjennom dette med IE når permitteringene er ferdig. 

Som en siste opplysning så kan vi opplyse om at det ikke blir innbetalt til Pensjonstrygden for Sjømenn, PTS om man da mottar trygd fra NAV.

AU og Styret ønsker dere alle en god jul og et riktig godt nyttår.

}, []);