29.mars.2022

Siste fra IEOppdatering etter møte med NOG 24.mars
Siste fra IE
Det avtalte møtet med Norsk olje og gass om kompensasjon for karantene ble gjennomført 24. mars. Industri Energi redegjorde for vår klare oppfatning fra møtet mellom LO og NHO forrige høst, som var at representantene fra ledelsen i LO og NHO var enige om at NOG måtte sørge for at medlemsbedriftene måtte bli holdt ansvarlig i karantenesaken.  Dette innebærer at vi kan legge til grunn at de som har plassen på toppen av næringskjeden i olje- og gassindustrien på norsk sokkel skal vise ansvarlighet når det gjelder kompensasjon for karantene. Dette som et alternativ til å involvere myndighetene i kompensasjonspørsmålet. Representantene for Norsk olje og gass forsikret oss om at de umiddelbart vil ta ansvar og forventinger opp med medlemsbedriftene. Vi ble enige om å møtes igjen 7. april for å diskutere veien videre.
}, []);