18.desember.2019

Skatteavtalen for arbejde i udlandet.Info relevant for dem som var på sejllads fra Korea i 2017 og for dem som var i UK i 2018, og som har haft mer-skat i udlandet som følge af dette.
Skatteavtalen for arbejde i udlandet.

Med referanse til skatteavtalen så vil bedriften, dersom noen får mer skatt som resultat av at standardfradrag ikke kan overføres mellom ektefeller, utarbeide doble beregniger og kompensere for evt økt skatteulempe. Dette gjelder for skatteåret 2017 og 2018.    

Følgende blev taget til referat ved månedsmødet d. 17 December:

KPMG har oppdraget med å gå gjennom selvangivelsen til alle som har arbeidet i UK og DK ihht skatteavtalen ihht autorisasjonsliste fra oss. Autorisasjonslisten eren total oversikt over alle ansatte i Norge som har krysset sokkelen med en avvåre rigger. De har dermed den totale oversikt over hvem som har rett på konenspersonfradrag. De har sendt oss oversikt og vi utbetaler ihht KPMGs beregninger.

Såfremt man mener at  man har ret til kompenation, og endnu ikke er blevet kontaktet af bedriften, så bør man selv tage kontakt nu.
}, []);