02.juni.2021

Små forandringer i MAF-styretFrode Larsen er leder. Jørn B Hansen, Finn Boserup og Frode Sell er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
Små forandringer i MAF-styret
MAF styret konstituerte seg idag den 2.juni i forbindelse avholdelse av MAF årsmøte. 

Under finner du navn og verv på alle styremedlemmene.
 • Frode Larsen: Leder, hel stilling på land, NR-Forum, lønnsforhandlinger offshore, Interim AMU
 • Jørn B. Hansen: Nestleder, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, S AMU
 • Frode Sell: Nestleder offshore
 • Bår Inge Pedersen: Forenings sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger land/offshore
 • Frank Fosse: studietillitsvalgt
 • Odd Richard Kollstad: Forsikrings tillitsvalgt
 • Hanne Holmboe: Sosial tillitsvalgt, vara S-AMU
 • Odd Jacobsen: Aktivt styremedlem
 • Finn Boserup: Nestleder offshore, Pensjons informant
 • Kim Harboe: Aktivt styremedlem
 • Eirik Gjemble: Pensjon Norge 
 • Jarle Halvorsen: Aktivt styremedlem
 • Kristoffer Norheim(vara): Ungdomstillitsvalgt, Økonomi ansvarlig.
 • Jan Haakon Vikra(vara): Aktivt styremedlem
}, []);