16.januar.2023

Valgresultat NAF styret 2023Frode Larsen, Odd Richard Kollstad, Jørn B. Hansen, Frode Sell, Ulrik Vassgård og Tom Eirik Hansen blir faste medlemmer av NAF styret.
Valgresultat NAF styret 2023

 

Lars Reber blir 1. vara. 
Det er stemmelikhet på 2.vara, dette gjelder Eirik Gjemble og Alf Erik Andreassen. Det blir da opp til årsmøte å foreta en loddtrekning under årsmøtet. Alle vara blir valgt for ett år.

Bår Inge Pedersen, Odd Jacobsen, Ståle Lønne Engen, Henrik Eiersted var ikke på valg. De har fortsatt ett år igjen av sin periode. 

Gratulerer til dem alle og takk for at så mange stilte opp til valget. 

 

Protokollen finner du her: https://www.mafsiden.no/protokoller

 

}, []);